1350.5 W Argyle Street #3E, Chicago, IL, 60640
1350.5 W Argyle Street #3E, Chicago, IL, 60640
1350.5 W Argyle Street #3E, Chicago, IL, 60640
1350.5 W Argyle Street #3E, Chicago, IL, 60640
1350.5 W Argyle Street #3E, Chicago, IL, 60640
1350.5 W Argyle Street #3E, Chicago, IL, 60640
1350.5 W Argyle Street #3E, Chicago, IL, 60640
1350.5 W Argyle Street #3E, Chicago, IL, 60640
1350.5 W Argyle Street #3E, Chicago, IL, 60640
1350.5 W Argyle Street #3E, Chicago, IL, 60640
1350.5 W Argyle Street #3E, Chicago, IL, 60640
1350.5 W Argyle Street #3E, Chicago, IL, 60640
1350.5 W Argyle Street #3E, Chicago, IL, 60640
1350.5 W Argyle Street #3E, Chicago, IL, 60640
1350.5 W Argyle Street #3E, Chicago, IL, 60640

$817

1350.5 W Argyle Street #3E, Chicago, IL, 60640

15
Courtesy of: Metru Real Estate LLC